France Sheet Block

RARE SAGE Type 1 Stamp Mint NH YT BS 20A France Heritage 2020


RARE SAGE Type 1 Stamp Mint NH YT BS 20A France Heritage 2020

RARE SAGE Type 1 Stamp Mint NH YT BS 20A France Heritage 2020   RARE SAGE Type 1 Stamp Mint NH YT BS 20A France Heritage 2020

See scan sheet SAGE Type 1 only (bs 20A, Heritage of France 2020).


RARE SAGE Type 1 Stamp Mint NH YT BS 20A France Heritage 2020   RARE SAGE Type 1 Stamp Mint NH YT BS 20A France Heritage 2020